Tin tức

TLG HOLDINGS

Hải Dương bổ sung gần 2.900 tỷ đồng đầu tư 3 dự án trọng điểm do cấp huyện thực hiện

09/05/2023

Thông tin trên nêu trong tờ trình của UBND tỉnh Hải Dương, được HĐND tỉnh xem xét tại Kỳ họp thứ 14 diễn ra chiều 9.5.

(ảnh minh hoạ)

UBND tỉnh Hải Dương có tờ trình về việc đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và phê duyệt danh mục dự án tạo nguồn đầu tư dự án trọng điểm giao cấp huyện thực hiện giai đoạn 2021-2025 (đợt 1). 

Theo tờ trình, về dự án trọng điểm giao cấp huyện thực hiện giai đoạn 2021-2025, tại Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 8.12.2021 của HĐND tỉnh Hải Dương đã thông qua 21 danh mục dự án thuộc lĩnh vực giao thông, với tổng mức đầu tư hơn 16.300 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, do hạn chế về chỉ tiêu phân bổ đất và tình hình thị trường bất động sản khó khăn gây ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển nhà ở, nguồn thu 3 cấp ngân sách và xác định các dự án tạo nguồn, nên dự án trọng điểm giao cấp huyện thực hiện triển khai rất chậm. Đến nay, có 4 dự án, công trình đã triển khai thi công nhưng chưa được phê duyệt dự án tạo nguồn, gồm: đường vành đai I TP Hải Dương đoạn từ xã Liên Hồng đến xã Ngọc Sơn; cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán kết nối TP Hải Dương với vùng huyện Cẩm Giàng và Bình Giang; cải tạo, nâng cấp đường huyện Bình Xuyên – Ngô Quyền – Tân Trào và đường huyện 195, đoạn từ Km 0+000 – Km 7+800 (Thanh Miện); xây dựng đường trục Đông – Tây huyện Kim Thành và nhánh đi nút giao cầu vượt quốc lộ 5.

Theo kết quả rà soát dự kiến khả năng thu sử dụng đất và triển khai dự án trọng điểm giao cấp huyện thực hiện giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Hải Dương đã thống nhất với UBND các huyện, thị xã, thành phố dự kiến tổng thu sử dụng đất 5 năm 2021-2025 trên địa bàn toàn tỉnh khoảng hơn 35.000 tỷ đồng, tăng hơn 5.000 tỷ đồng so với kế hoạch tại Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 8.12.2021 của HĐND tỉnh Hải Dương (30.000 tỷ đồng). Trong đó, vốn ngân sách tỉnh khoảng hơn 17 tỷ đồng, tăng hơn 4,6 tỷ đồng so với kế hoạch đã giao là hơn 12,4 tỷ đồng.

Theo địa bàn cấp huyện, 9 địa phương có khả năng hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch thu sử dụng đất 5 năm 2021-2025; 3 địa phương có khả năng không hoàn thành kế hoạch là các huyện Cẩm Giàng (hụt thu gần 3.700 tỷ đồng), Nam Sách (hụt thu gần 2.400 tỷ đồng), Tứ Kỳ (hụt thu 905 tỷ đồng).

Kết quả 2 năm 2021-2022 đã thu nộp ngân sách nhà nước là hơn 10.000 tỷ đồng, đạt 33,5% so với kế hoạch 5 năm 2021-2025. Số còn lại phải thu trong 3 năm 2023-2025 theo kế hoạch đã giao là gần 20.000 tỷ đồng (bình quân phải thu hơn 6.600 tỷ đồng/năm), theo dự kiến sau khi rà soát là hơn 25.000 tỷ đồng (bình quân phải thu hơn 8.300 tỷ đồng/năm).

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị bổ sung tăng kế hoạch vốn thu sử dụng đất 5 năm 2021-2025 là gần 2.900 tỷ đồng để giai đoạn 2023-2025 đầu tư hoàn thành 3 dự án trọng điểm giao cấp huyện thực hiện. Nguồn vốn đầu tư dự án trọng điểm giao cấp huyện thực hiện từ nguồn thu tiền đấu giá chuyển quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án khu dân cư, khu đô thị (dự án tạo nguồn) thực hiện điều tiết 100% về ngân sách cấp huyện theo quy định tại Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 29.10.2021 của HĐND tỉnh Hải Dương.

Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Hải Dương nhất trí với chủ trương điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn để tập trung nguồn lực đầu tư các công trình trọng điểm, kết nối liên vùng, tạo động lực mới, không gian mới cho phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương. Ban đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tích cực triển khai đồng thời nhiều giải pháp để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao…

Phong Tuyết – Báo Hải Dương

Bài viết khác