Tin tức

TLG HOLDINGS

Hà Nội sẽ xây 1,2 triệu m2 sàn nhà ở xã hội trong 3 năm tới

27/02/2023

UBND Hà Nội cho hay sẽ phát triển mới hơn 1,2 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, chuẩn bị đầu tư 1-2 khu nhà ở xã hội độc lập từ nay đến năm 2025 với ngân sách dự kiến gần 13.000 tỷ đồng.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025. Thành phố xác định mục tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 có diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn TP đạt 29,5 m2/người. Trong đó, khu vực đô thị đạt 31 m2/người và khu vực nông thôn đạt 28 m2/người. Còn diện tích nhà ở tối thiểu phấn đấu đạt 10 m2/người.

Theo quyết định này, tổng diện tích sản nhà ở khoảng 44 triệu m2 sàn nhà ở. Trong đó, nhà ở xã hội sẽ phát triển mới khoảng 1,215 triệu m2 sàn nhà ở, chuẩn bị đầu tư 1-2 khu nhà ở xã hội độc lập và nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết 2-3 khu. Đồng thời, tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê đạt tối thiểu theo quy định của Trung ương, nhà ở cho thuê mua phải đạt tối thiểu 10% diện tích nhà ở xã hội tại dự án.

Về nhà ở thương mại, TP dự kiến phát triển mới khoảng 19,73 triệu m2 sàn nhà ở. Tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị phải đảm bảo tỷ lệ nhà ở cho thuê đạt tối thiểu 5% và nhà ở cho thuê mua đạt tối thiểu 5% trên tổng diện tích sàn nhà ở chung cư tại dự án.

Đồng thời, TP sẽ triển khai cải tạo, xây dựng lại 4 khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp D gồm Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh và Bộ Tư pháp. Bên cạnh đó TP cũng sẽ triển khai cải tạo các khu chung cư, nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để xây dựng và các khu chung cư, nhà chung cư khác có tính khả thi, đủ điều kiện để triển khai theo quy định.

Về nhà ở riêng lẻ, UBND TP dự kiến phát triển mới khoảng 22,5 triệu m2 sàn, tương đương khoảng 4,5 triệu m2 sàn/năm. Còn nhà ở tái định cư sẽ phát triển mới gần 0,6 triệu m2 sàn nhà ở.

“TP phấn đấu phát triển nhà ở bằng hoặc lớn hơn chỉ tiêu tổng diện tích sàn nhà ở xác định tại Quyết định số 1186/QĐ-UBND và định kỳ cập nhật điều chỉnh số lượng dự án phù hợp với thực tế”, văn bản nêu rõ.

Về nhu cầu vốn và dự kiến nguồn vốn phát triển nhà ở, UBND TP dự kiến tổng nhu cầu vốn để đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 khoảng 437.000 tỷ đồng. Trong đó vốn xây dựng nhà ở xã hội khoảng 12.500 tỷ đồng và vốn xây dựng nhà ở tái định cư khoảng 9.500 tỷ đồng.

Ngoài ra, TP dự kiến nguồn vốn ngân sách là khoảng 5.800 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 283 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội, 4.860 tỷ đồng để đầu tư xây dựng mới 5 dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư. Hơn 641 tỷ đồng còn lại để tổ chức lập quy hoạch chi tiết các khu, nhà chung cư cũ. Bên cạnh đó, TP sẽ kiểm định và lập đề xuất chủ trương đầu tư phục vụ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn.

Liên Phạm – ZingNews

Bài viết khác