Tin tức

TLG HOLDINGS

Kinh tế 8 tháng qua những con số

07/09/2022

Tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, điều chỉnh và vốn góp mua cổ phần 8 tháng ước đạt 16,8 tỷ USD, giảm hơn 12% so với cùng kỳ 2021.

Bài viết khác