Tin tức

TLG HOLDINGS

Bỏ khung giá đất, đánh thuế cao người sở hữu nhiều bất động sản

10/08/2022

Tại Nghị quyết 18-NQ/TW nêu bật nhiều chủ trương tác động đến thị trường bất động sản, trong đó là việc yêu cầu đánh thuế cao hơn đối với những người sở hữu nhiều bất động sản hay việc bỏ khung giá đất, có phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường…

Theo Lộc Liên & Ninh Phan – Tiền phong

Bài viết khác