Tin tức

TLG HOLDINGS

Quảng Nam chấp thuận đầu tư hàng loạt dự án khu dân cư

05/01/2022

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành loạt văn bản về việc chấp thuận chủ trương đầu tư 5 dự án khu dân cư tại thị xã Điện Bàn.

Cụ thể là Khu dân cư đô thị số 3, phường Điện An quy mô 5,01 ha; tổng mức đầu tư khoảng 69,22 tỷ đồng (bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 24,84 tỷ đồng).

Phía đông giáp khu dân cư hiện hữu; phía tây giáp khu dân cư đường QL 1A cũ; phía nam giáp đường bê tông; phía bắc giáp Khu dân cư số 2 Điện An.

Khu dân cư Phong Thử 2, xã Điện Thọ quy mô 4,39 ha; tổng mức đầu tư khoảng 56,09 tỷ đồng (bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 13,09 tỷ đồng).

Phía đông bắc giáp khu dân cư ven đường ĐT 609; phía tây bắc giáp khu dân cư; phía nam giáp ruộng lúa.

Khu dân cư thương mại ẩm thực Giáp Ba, phường Vĩnh Điện quy mô 4,39 ha; tổng mức đầu tư là 70,4 tỷ đồng (bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 15,4 tỷ đồng).

Phía đông giáp sông Vĩnh Điện; phía tây giáp đường Trần Nhân Tông; phía nam giáp Khu dân cư hiện trạng; phía bắc giáp sông Giáp Ba.

Khu dân cư Bình Long, xã Điện Phước diện tích khoảng 6,7 ha. Sơ bộ chi phí đầu tư dự án khoảng 133,2 tỷ đồng (bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 23,2 tỷ đồng).

Phía đông giáp khu dân cư và đường bê tông hiện trạng; phía tây giáp khu dân cư và đường bê tông hiện trạng; phía nam giáp đường ĐT.609 và Trường Tiểu học Junko; phía bắc giáp ruộng lúa.

Khu dân cư Hòa Đông, xã Điện Hòa diện tích 8,24 ha. Sơ bộ chi phí đầu tư dự án: khoảng 92,25 tỷ đồng (bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 24,19 tỷ đồng).

Phía đông giáp đường bê tông khu dân cư; phía tây giáp ranh giới xã Điện Tiến; phía nam giáp đất màu và khu nghĩa địa; phía bắc giáp đường ĐT.409.

Tiến độ thực hiện các dự án trên từ 2021 – 2023 với hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Nhà đầu tư trúng đấu thầu dự án tự bỏ vốn đầu tư và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư theo quy định.

Trước đó, tỉnh Quảng Nam cũng ra thông báo đấu thầu hai dự án tại thị xã Điện Bàn là Khu dân cư Phúc Thành, xã Điện Thắng Trung quy mô 8,5 ha; tổng chi phí đầu tư khoảng 105,8 tỷ đồng.

Phía đông bắc giáp khu Trung tâm hành chính Điện Thắng Trung; phía tây bắc giáp kênh thủy lợi; phía đông nam giáp đường nhựa hiện trạng, đất ở, đất hoa màu; phía tây nam giáp đường, đất ở.

Khu dân cư Trung tâm hành chính Điện Phương, xã Điện Phương diện tích khoảng 16,29 ha. Sơ bộ chi phí đầu tư dự án 169,451 tỷ đồng (bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 34,2 tỷ đồng).

Phía đông giáp tuyến đường ĐH2.ĐB; phía tây giáp khu dân cư thôn Triêm Trung 2; phía nam giáp khu dân cư và tuyến đường ĐH2.ĐB; phía bắc giáp kênh KN4 và ruộng lúa.

Tuấn Minh – Theo Trí thức trẻ

Bài viết khác