Tin tức

TLG HOLDINGS

Năm 2021, chỉ số giá xây dựng tăng 4,34% so với năm 2020

04/01/2022

Chỉ số giá xây dựng năm 2021 tăng 4,34% so với năm 2020. Việc chỉ số giá xây dựng tăng được Bộ Xây dựng chỉ rõ là do tác động của giá thép xây dựng tăng từ 30-40%.

Thông tin về quản lý đầu tư xây dựng năm 2021, Bộ Xây dựng cho biết, chỉ số giá xây dựng tăng 4,34% so với năm 2020. Tác động chính là do giá thép xây dựng tăng 30-40%.

Trước tình hình trên, nhằm thực hiện các giải pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và biến động của giá thép đến các hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng phối hợp với các địa phương và ngành liên quan để có hướng dẫn kịp thời.

Bộ Xây dựng đã đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng thường xuyên theo dõi, kịp thời cập nhập, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp. Các cơ quan liên quan đánh giá tác động của dịch Covid-19 và biến động giá vật liệu xây dựng chủ yếu là thép xây dựng.

Cùng đó, Bộ Xây dựng cũng đã tổng hợp thông tin báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xây dựng. Bộ Xây dựng cũng đã kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu năm 2013, Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Đất đai năm 2013 để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các dự án khẩn cấp; hoàn thiện các quy định về kế hoạch sử dụng đất…

Đặc biệt, những cải cách về thủ tục thẩm định dự án, thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, chứng chỉ hành nghề… nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Theo Bộ Xây dựng, hiện nay, hệ thống pháp luật về đất đai cần sớm được hoàn thiện để giải quyết các vướng mắc, bất cập, điều tiết các quan hệ đất đai và quản lý thị trường BĐS hiệu quả….

Cũng theo Bộ Xây dựng, trong năm 2021, Bộ này đã hoàn thành thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đối với 319/388 dự án. Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã nghiệm thu 34 công trình, trong đó có 7 công trình/hạng mục được chấp thuận nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng như: Đường sắt Cát Linh – Hà Đông; bến cảng Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2; đường Hồ Chí Minh đoạn Lộ Tẻ – Rạch Sỏi; đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan; cầu Bạch Đằng, cầu Hoàng Văn Thụ…

Bảo Anh – Theo Nhịp sống kinh tế

Bài viết khác